Priebeh kurzu PK-A

0. deň
Večer sa zídeme, ubytujeme, zoznámime a začneme trochou teorie. Pozrieme si na videu ako sa štartuje a vysvetlíme si čo všetko nás čaká a neminie.

1. deň
Počas prvej hodiny sa priamo v teréne naučíte základy o konštrukcii pdákového klzáka a základné pojmy. Naučíte sa pripraviť a skontrolovať padák a štartovať s padákom. Štartom budeme v tento deň venovať najväčšiu pozornosť. Počas tohoto nácviku sa zároveň oboznámime s niektorými pravidlami a predpismi.

Nácvik štartov prebieha samozrejme na mierne sa zvažujúcej lúke a o lietaní si zatiaľ budeme len rozprávať. Po dokonalom zvládnutí štartov sa konečne presunieme o niekoľko desiatok metrov nadmorskej výšky smerom nahor a už samostatne (samozrejme pod dohľadom inštruktora) sa pripravíte na svoj prvý samostatný let. Nasleduje pre väčšinu ľudí najvzrušujúcejšia chvíľa v priebehu kurzu, pretože v tomto okamžiku bude nasledovať váš prvý samostatný let. Počas prvého dňa absolvujete lety s prevýšením do 50 m, a večer si prejdeme teóriu - konštrukciu a aerodynamiku.2. deň
Naďalej budeme zdokonaľovať štarty a nacvičíme si rovné lety. Postupne sa budeme oboznamovať s možnosťami ovládania kĺzavého padáka a prejdeme na nácvik zákrut od 90° do 180°. Večer sa budeme venovať najdôležitejšej časti teórie - meteorológii.
3. deň
Tento deň zameriame na zdokonalenie štartov , pristátia a ovládania padáku. Zopakujeme si zákruty do 180° a začneme sa zameriavať na dokonalý rozpočet na pristátie. V prípade vhodných podmienok si vyskúšame svahovanie. Večer sa dáme trochu adrenalínu - budeme venovať krízovým režimom a vyklesávacím režimom.

4. deň
Precvičíme si vyklesávací režim "uši" a zameriame sa na pristátie do vymedzeného priestoru. Večer sa zameriame na pravidlá lietania a predpisy.
 

5. deň
Absolvujete svoje prvé výškové lety, s prevýšením nad 300 m.
Pokiaľ budeme na Chopku, čaká nás prevýšenie cca 800m. Ak nás počasie donúti ísť na Donovaly, čaká nás prevýšenie 440m.
Najskôr si vychutnáme pocit z poriadnej výšky.
Počas ďalších letov si vyskúšame vyklesavacie režimy ako "Uši" a "B-stal" , skúsime ako sa správa padák pri asimetrickom zaklapnutí a vyskúšame si maximálnu rýchlosť vďaka speed systému. Tým v podstate splníme všetky úlohy stanovené výcvikovou smernicou.
Večer nás čaká záverečný písomný test a zväčša oslava spojená s grilovaním.
6. deň
Opäť Chopok, alebo Donovaly, väčšinou voľné lietanie s prvými pokusmi o lietanie v termike.
V poobedných hodinách sa spokojne rozídeme eventuálne ostávame s tými, ktorí sa rozhodnú ostať a absolvovať pokračovací kurz so zameraním na termiku a svahovanie.

Niektoré školy na Slovensku lietajú na terénoch s malým prevýšením, ktoré v podstate neumožňujú splnenie niektorých úloh. Inštruktori sa im preto zámerne vyhýbajú a Váš vycvik preto môže byť ukrátený práve o to, čo Vám raz môže v núdzovej situácii poriadne chýbať...