Prihláška do kurzu PK-A

   
Sem vpíšte kód z obrázka:
Všetky písmená sú VEĽKÉ
Meno:
Dátum narodenia:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
e-mail:
Mobil:
Vaša hmotnosť :
kg
Termín :
Chcete zabezpečiť ubytovanie? :O MrFLY som sa dozvedel z - od: :
             
   
Všeobecné podmienky: Zálohu vo výške 100 € zašlite čo najskôr na číslo účtu 0056454810/0900
(ako variabilný symbol uveďte číslo Vášho mobilu)
Až po jej zaplatení Vám rezervujeme Vami zvolený termín. Pokiaľ neobdržíme Vašu platbu do desiatich pracovných dní od Vašej objednávky, bude Vaša objednávka vymazaná!
V prípade, že svoju účasť stornujete minimálne 20 dní dopredu, bude Vám vrátená celá suma znížená o paušálny poplatok 20 €. V prípade, že kurz neprebehne z dôvodu zlého počasia bude Vám vrátená celá suma znížená o paušálny poplatok 20€. Vaše ďalšie otázky adresujte na našu e-mailovu adresu alebo tel.: 0905 357 743